1997 után, 2018-ban újra első helyen végzett CSEMŐ a "Virágos Magyarország" verseny 1000 fő feletti falu kategóriájában.

Az 1998-ban megszerzett európai bronz díj után 2019-ben EZÜST díjat kaptunk! 
A "Virágos Csemőről" ide kattintva olvashat

Ma 2024. május 30. csütörtök, Zsanett, Janka napja van. - Holnap Angéla napja lesz.
Községháza
Dr. Kováts Zoltán Emléksétány
Községháza előtti tér
Templom tér
Virágharang
Hét vezér tér
Dózsa György tér

Csemő Község Önkormányzata, 2713 Csemő, Petőfi u. 1. • Tel./Fax: 06-53/392 001 • E-mail: hivatal@csemo.hu

Rolandból hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc

Interaktív térkép

TOVÁBB

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

TOVÁBBI PROGRAMOK

Shop 2017

TOVÁBB

Gyógyszertárak

A mai
ügyeletes
gyógyszertár:

Belvárosi Gyógyszertár
2700 Cegléd
Szabadság tér 9.
Telefonszám: 500-079
Készenl. tel.: 06 70 296 2869

TOVÁBB

Nemzeti Vágta

Csemő sikerei

TOVÁBB

csemoegeszseg.hu

www.csemoegeszseg.hu

Együtt a csemőiek egészségéért, együtt gyermekeink jövőjéért!

TOVÁBB

ASP

önkormányzati alkalmazás központ

TOVÁBB

Csemői Palotás SE

versenysport, tömegsport, szabadidő

TOVÁBB

Csemői adattár

TOVÁBB

Településszerkezet

TOVÁBB

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL


2015. március 1-jével jelentősen átalakult a helyi szociális támogatási rendszere. 

 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 

Csemő Község Önkormányzata eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének, a települési támogatással kapcsolatos feltételeket, hatásköröket, szabályokat a jelenleg hatályos  3/2020. (III. 13.) rendelet tartalmazza.

 

A rendelet teljes szövege letölthető a weboldalról a Kezdőlap-Önkormányzat-Rendeletek- menüpont alatt.

 

A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványt ide kattintva letöltheti.

 

Az egyes támogatási formákról kivonatolt tájékoztatót az alábbiak szerint közöljük:


Létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe?

Létfenntartási gonddal küzdő, csemői lakóhelyű személy.

 

Milyen feltételekkel?

Igazolni kell az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémát.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Egyszeri 5.000.- Ft, illetve  egyszeri 8.000.- Ft, ha gyermek is van a családban.

 

Meddig szól?

1 alkalommal.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Lakhatás támogatásához való hozzájárulás

 

Fűtési  támogatás:

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a lakástulajdonos, aki

a.) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; vagy

b.) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;

c.) aktív korúak, időskorúak ellátásában, ápolási díjban részesül; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 71.250.- Ft-ot

 

Mekkora összegű a támogatás?

7.500.- Ft/hó

 

Meddig szól?

Október 15-től április 15-ig

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Közüzemi díj támogatás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az a  személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000. Ft-ot.

 

Mekkora összegű a támogatás?

7.500.- Ft, de nem lehet több a havi villanyszámla összegénél.

 

Meddig szól?

Január 01-től  december 31-ig.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatásokhoz való részbeni hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az  a személy, aki

a.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

    aa.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot;

b.)   esetenként felírt gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot;

c.) ki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszerkiadása a közgyógyellátásból nem elégíthető ki, mert

     ca.) az OEP által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben

meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, vagy

  cb.) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 8.000.- Ft-ot. 

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kötelező melléklet a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

 

Gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe?

az a személy, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.- Ft-ot a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

 

a.) a tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának biztosítására;

b.) a gyermek étkezésének biztosítására;

c.) a gyermek más településre történő iskolába járásához szükséges autóbuszbérlet

megvásárlásához;

d.) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára táborozási vagy nyaralási költségére.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Gyermekenként 6.000.- Ft.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Rendkívüli települési támogatás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

 

az a létfenntartási gondokkal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az  57.000.- Ft-ot, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert 

  1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, vagy
  2. elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
  3. nyugdíj vagy a más rendszeres ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
  4. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  5. nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  6. gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Nem haladhatja meg a tényleges költséget, illetve a 28.500.- Ft-ot.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kamatmentes kölcsön

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

A kamatmentes kölcsön lakással vagy lakhatással kapcsolatos kiadások, tartozások rendezéséhez, hosszan tartó betegség esetén felmerülő kiadásokra, temetési költségre vagy nagyösszegű egészségmegőrzés célját szolgáló eszköz (szemüveg, tolókocsi) beszerzésére kérhető, és a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 50.000.- Ft-ot.

 

Mekkora összeg igényelhető?

maximum 50.000. Ft.

 

Mennyi időre?

legfeljebb 12 hónap időtartamra.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

Virágos Csemő -
ENGLISHthe flowery settlement

Nemzetközi
ezüst-díj
2019
Magyarországi
első hely
2018
Nemzetközi
bronz-díj
1998
Magyarországi
első hely
1997
TOVÁBB

Üdvözöljük!

Tisztelt Látogató!

Engedje meg, hogy bemutassuk Csemőt!

 

BEMUTATÓ

Csemő kiadvány

TOVÁBB

Adatvédelem

Adatvédelem TOVÁBB

Települési támogatás

  • Kinek jár?
  • Milyen feltételekkel?
  • Hogyan igényelhető?
TOVÁBB

Csemői himnusz

id. Olgyay Györgyné és
Olgyay Gábor szerzeménye:

Készült Csemő Község megalakulásának 50. évfordulójára 2002-ben.

Csemői mise

Olgyay Gábor szerzeménye:

Készült Csemő Község megalakulásának 70. évfordulójára 2022-ben.

Csemői Hírmondó

ingyenes önkormányzati havilap

TOVÁBB
Csemő Község Önkormányzata, 2713 Csemő, Petőfi u. 1. • Tel./Fax: 06-53/392 001 • E-mail: hivatal@csemo.hu

Csemő a facebookon

Írjon nekünk!

Oldaltérkép

Impresszum

Csemő látványtérkép

Ha autóval jön Csemőbe:


Csemő a Google térképen

A lap 0.015 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Csemő Község Önkormányzata | design by © Tánczos Tibor

A látogatók száma 2016.10.19-től: 5897646 | Ebben a hónapban: 74400 | Ma: 5773 | jelenleg: 6 | Statisztika