1997 után, 2018-ban újra első helyen végzett CSEMŐ a "Virágos Magyarország" verseny 1000 fő feletti falu kategóriájában.

Az 1998-ban megszerzett európai bronz díj után 2019-ben EZÜST díjat kaptunk! 
A "Virágos Csemőről" ide kattintva olvashat

Ma 2024. február 21. szerda, Eleonóra napja van. - Holnap Gerzson napja lesz.
Virágharang
Templom tér
Községháza előtti tér
Dr. Kováts Zoltán Emléksétány
Hét vezér tér
Dózsa György tér
Községháza

Csemő Község Önkormányzata, 2713 Csemő, Petőfi u. 1. • Tel./Fax: 06-53/392 001 • E-mail: hivatal@csemo.hu

Rolandból hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc

Interaktív térkép

TOVÁBB

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

TOVÁBBI PROGRAMOK

Shop 2017

TOVÁBB

Gyógyszertárak

A mai
ügyeletes
gyógyszertár:

Gyógyír Gyógyszertár
2700 Cegléd
Rákóczi út 7.
Telefonszám: 319-200
Készenl. tel.: 06 30 333 4401

TOVÁBB

Nemzeti Vágta

Csemő sikerei

TOVÁBB

csemoegeszseg.hu

www.csemoegeszseg.hu

Együtt a csemőiek egészségéért, együtt gyermekeink jövőjéért!

TOVÁBB

ASP

önkormányzati alkalmazás központ

TOVÁBB

Csemői Palotás SE

versenysport, tömegsport, szabadidő

TOVÁBB

Csemői adattár

TOVÁBB

Településszerkezet

TOVÁBB

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL


2015. március 1-jével jelentősen átalakult a helyi szociális támogatási rendszere. 

 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 

Csemő Község Önkormányzata eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének, a települési támogatással kapcsolatos feltételeket, hatásköröket, szabályokat a jelenleg hatályos  3/2020. (III. 13.) rendelet tartalmazza.

 

A rendelet teljes szövege letölthető a weboldalról a Kezdőlap-Önkormányzat-Rendeletek- menüpont alatt.

 

A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványt ide kattintva letöltheti.

 

Az egyes támogatási formákról kivonatolt tájékoztatót az alábbiak szerint közöljük:


Létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe?

Létfenntartási gonddal küzdő, csemői lakóhelyű személy.

 

Milyen feltételekkel?

Igazolni kell az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémát.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Egyszeri 5.000.- Ft, illetve  egyszeri 8.000.- Ft, ha gyermek is van a családban.

 

Meddig szól?

1 alkalommal.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Lakhatás támogatásához való hozzájárulás

 

Fűtési  támogatás:

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a lakástulajdonos, aki

a.) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; vagy

b.) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;

c.) aktív korúak, időskorúak ellátásában, ápolási díjban részesül; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 71.250.- Ft-ot

 

Mekkora összegű a támogatás?

7.500.- Ft/hó

 

Meddig szól?

Október 15-től április 15-ig

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Közüzemi díj támogatás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az a  személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000. Ft-ot.

 

Mekkora összegű a támogatás?

7.500.- Ft, de nem lehet több a havi villanyszámla összegénél.

 

Meddig szól?

Január 01-től  december 31-ig.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatásokhoz való részbeni hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az  a személy, aki

a.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

    aa.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot;

b.)   esetenként felírt gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot;

c.) ki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszerkiadása a közgyógyellátásból nem elégíthető ki, mert

     ca.) az OEP által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben

meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, vagy

  cb.) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 8.000.- Ft-ot. 

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kötelező melléklet a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

 

Gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

 

Ki veheti igénybe?

az a személy, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.- Ft-ot a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

 

a.) a tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának biztosítására;

b.) a gyermek étkezésének biztosítására;

c.) a gyermek más településre történő iskolába járásához szükséges autóbuszbérlet

megvásárlásához;

d.) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára táborozási vagy nyaralási költségére.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Gyermekenként 6.000.- Ft.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Rendkívüli települési támogatás

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

 

az a létfenntartási gondokkal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az  57.000.- Ft-ot, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert 

  1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, vagy
  2. elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
  3. nyugdíj vagy a más rendszeres ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
  4. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  5. nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  6. gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

 

Mekkora összegű a támogatás?

Nem haladhatja meg a tényleges költséget, illetve a 28.500.- Ft-ot.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kamatmentes kölcsön

 

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

A kamatmentes kölcsön lakással vagy lakhatással kapcsolatos kiadások, tartozások rendezéséhez, hosszan tartó betegség esetén felmerülő kiadásokra, temetési költségre vagy nagyösszegű egészségmegőrzés célját szolgáló eszköz (szemüveg, tolókocsi) beszerzésére kérhető, és a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 50.000.- Ft-ot.

 

Mekkora összeg igényelhető?

maximum 50.000. Ft.

 

Mennyi időre?

legfeljebb 12 hónap időtartamra.

 

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

Virágos Csemő -
ENGLISHthe flowery settlement

Nemzetközi
ezüst-díj
2019
Magyarországi
első hely
2018
Nemzetközi
bronz-díj
1998
Magyarországi
első hely
1997
TOVÁBB

Üdvözlöm!

Tisztelt Látogató!

 

Köszönöm, hogy az interneten ellátogatott hozzánk!

Engedje meg, hogy bemutassam Csemőt!

 

dr. Lakos
Roland

polgármester

BEMUTATÓ

Csemő kiadvány

TOVÁBB

Adatvédelem

Adatvédelem TOVÁBB

Települési támogatás

  • Kinek jár?
  • Milyen feltételekkel?
  • Hogyan igényelhető?
TOVÁBB

Csemői himnusz

id. Olgyay Györgyné és
Olgyay Gábor szerzeménye:

Készült Csemő Község megalakulásának 50. évfordulójára 2002-ben.

Csemői mise

Olgyay Gábor szerzeménye:

Készült Csemő Község megalakulásának 70. évfordulójára 2022-ben.

Csemői Hírmondó

ingyenes önkormányzati havilap

TOVÁBB
Csemő Község Önkormányzata, 2713 Csemő, Petőfi u. 1. • Tel./Fax: 06-53/392 001 • E-mail: hivatal@csemo.hu

Csemő a facebookon

Írjon nekünk!

Oldaltérkép

Impresszum

Csemő látványtérkép

Ha autóval jön Csemőbe:


Csemő a Google térképen

A lap 0.015 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Csemő Község Önkormányzata | design by © Tánczos Tibor

A látogatók száma 2016.10.19-től: 5629612 | Ebben a hónapban: 54188 | Ma: 225 | jelenleg: 2 | Statisztika